NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

Objavljeno: 15. 01. 2015 DJEČJI VRTIĆ GOLUBICA MADIJEVACA 8 23000 ZADAR Ur. br.: 2198-01-57-136 U Zadru,  16. siječnja 2015. god. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Golubica raspisuje:  NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću Golubica za...

više...
 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

Objavljeno: 04. 07. 2014 Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar Urbroj: 2198/01-57-80 U Zadru, 24. lipnja 2014. godine Na temelju čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97),...

više...