NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa - spremačica

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa - spremačica

Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
23000 Zadar


Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o stručnoj spremi stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), Dječji vrtić Golubica, Zadar  raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

1. Spremačica vrtića, 1 izvršitelj, određeno - nepuno radno vrijeme, 4 sata dnevno

Uz pismenu prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • potvrdu o nekažnjavanju i nepokretanju kaznenog postupka ne stariju od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijava,
  • presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,
  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • presliku dokaza o državljanstvu

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja isključivo na adresu:

Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
23000 Zadar

Sa naznakom „NE OTVARAJ za natječaj“
Upravno vijeće zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu molbu.
Na radno mjesto se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u propisanom roku od isteka roka za podnošenje prijave na WEB stranici http://benediktinke-zadar.com
Prijave zaprimljene izvan roka i prijave s nepotpunom dokumentacijom se neće razmatrati.

Urbroj: 2198-01-57-459

U Zadru, 28. lipnja 2017. godine

 

                                                                                                         V.d. ravnateljica

                                                                                                            Vanda Vukić