O D L U K U o izboru radnika prema natječaju

O D L U K U o izboru radnika prema natječaju

DJEČJI VRTIĆ  GOLUBICA
Madijevaca 8
23000 Zadar

Ur. broj: 2198-01-57-471

U Zadru, 13. srpnja 2017. godine

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica donosi

O D L U K U
o izboru radnika prema natječaju

U provedenom postupku za izbor radnika prema natječaju objavljenom dana
28. lipnja 2017. god. na mrežnoj stranici i oglasnim pločama HZZ-a i Vrtića i na web stranici http://benediktinke-zadar.com, v.d. ravnateljica Vrtića uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća donosi Odluku o izboru:   

1. Ana Mihić, spremačica, nepuno određeno radno vrijeme.

V.d. ravnateljica:

Vanda Vukić