Početak novicijata Katarine Žufika

Početak novicijata Katarine Žufika

Objavljeno: 31. 05. 2017

U srijedu, 31. svibnja 2017. na blagdan Marijina pohođenja kandidatica Katarina Žufika iz Repaša (Župa Molve, Varaždinska biskupija) započela je novicijat u Samostanu sv. Marije u Zadru. Obred monaškog oblačenja obavljen je uz slavlje Jutarnje. Naša novakinja je, osim svoga krsnoga imena, izabrala i monaško ime Pavlina i tako se stavila u zaštitu sv. Pavla apostola čiji će joj nauk biti putokaz u kreposnom životu.

M. Katarina Pavlina izabrala je izbliže slijediti Krista i živjeti monaškim životom po Pravilu sv. Benedikta. Radujte se s nama što naša zajednica prima novu članicu!

 

Fotogalerija:

Kaza
Kaza1
Kaza2
 
  Novosti - Sve