Pobožnosti sv. Benediktu

Pobožnosti sv. Benediktu

Pobožnosti sv. Benediktu Objavljeno: 03. 05. 2016

Značenje medaljice i križa sv. Benedikta

Prije svega treba reći kako ta medaljica, kao ni svaka druga nema nikakvu „čarobnu moć” niti joj se pripisuju ikakve egzorcističke moći. Vjera Crkve je uvijek učila da Sotona bježi od jake vjere, čiste savjesti, od molitve i pouzdanja u Boga, a na poseban način od poniznosti. Prema tome, to su sredstva kojima se posvećuje naš život i sve stvari, a ne obrnuto. Medaljicu su po svijetu proširili sinovi i kćeri sv. Benedikta iz poštovanja i ljubavi prema svom duhovnom ocu. Medaljica s jedne strane nosi lik sv. Benedikta, a s druge strane je naslikan križ. Iznad križa stoji napisano – Pax – Mir, a uokolo se nalaze početna slova starodrevne molitve sa zaklinjanjem da odstupi nečista sila. Ta molitva ima moć ako se moli s vjerom.

Evo te molitve:
Vade Retro Satana, Non Suade Mihi Vana; Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venenum Bibas, i u prijevodu: Odlazi Sotono, ne savjetuj me ispraznostima, zlo je ono što nudiš, sam pij svoj otrov.

U četiri prazna polja pokraj križa uokvirena su slova CSPB: Crux Sancti Patris Benedicti – Križ svetog oca Benedikta.
U samim krakovima križa nalaze se početna slova sljedeće molitve: Crux Sancta Sit Mihi Lux, Non Draco Sit Mihi Dux – Križu sveti, budi meni svjetlo, nemoj me ti, vraže, voditi.

 

Molitva sv. Benediktu, zaštitniku Europe

Sveti Benedikte, koji si životnom riječju svoga Pravila i neumornom revnošću svojih učenika preobrazio Europu u blagoslovljenu zemlju kršćanske vjere i jedinstva; koji si odgojio ljude i narode za djela ljubavi i blagodat mira; koji si otkrio ljepotu i dostojanstvo ljudskog napretka nadahnutog evanđeljem, vrati se Europi i svijetu svjetlom svojih ideala. Vrati današnjim pokoljenjima smisao za Krista i poslušnost njegovim riječima. Budi nam i danas blizu svojim nebeskim zagovorom da europski narodi nađu i sačuvaju putove reda, pravednosti i bratskog zajedništva. Amen.

Molitva za Benediktinski red

Sveta Marijo, pomozi nevoljne, ohrabri malodušne, utješi žalosne, moli za puk, zagovaraj svećenstvo, posreduj za kor monaha, prosi za Bogu posvećeni ženski svijet; neka tvoju pomoć osjete svi koji pobožno slave tvoje sveto ime.

Sveti priznavaoče Gospodnji, oče i vođo monaha Benedikte, posreduj za spasenje naše i svih ljudi.

Gospodine, Bože jaki, obrati nas sebi.

Pokaži nam lice svoje i bit ćemo spašeni.

Pomolimo se.

Probudi, Gospodine, u svojoj Crkvi Duha kojemu je blaženi otac Benedikt služio, da njim ispunjeni nastojimo ljubiti što je on ljubio i djelom izvršiti što je učio.

Daj nam, molimo, Gospodine, ustrajnost u službi tvojoj volji da se u naše dane i zaslugama i brojem poveća mnoštvo tvojih slugu. Po Kristu…

 
  Benediktinski red - Sve