Dječji vrtić Golubica

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar Klasa: 112-01/21-02/05 Urbroj: 2198/01-57-21-01 U Zadru 19. listopada 2021. godine          Na temelju čl. 24.,25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i...

više...
 

OBAVIJEST kandidatima sudionicima natječaja

Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 Zadar KLASA: 112-01/21-04/04 URBROJ: 2198/01-57-21-01 Zadar, 15. rujna 2021. godine   Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, Upravno vijeće dječjeg vrtića Golubica donosi  ...

više...
 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar Klasa: 112-01/21-02/04 Urbroj: 2198/01-57-21-01 U Zadru 01. rujna 2021. godine          Na temelju čl. 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i...

više...
 

Zahtjev za upis u dječji vrtić Golubica

Molimo popunite zahtjev za upis (u nastavku) i zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom donesite osobno u vrtić!      Dječji vrtić Golubica, Madijevaca 8, 23000 Zadar, Hrvatska

više...
 

OBAVIJEST kandidatima sudionicima natječaja

Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 Zadar KLASA: 112-01/21-04/03 URBROJ: 2198/01-57-21-01 Zadar, 28. lipnja 2021. godine Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, Upravno vijeće dječjeg vrtića Golubica donosi   OBAVIJEST...

više...
 

Rezultati upisa za 2021./2022. pedagošku godinu

DIJETE (pseudonim) BROJ BODOVA sv. Duje 100 sv. Jerolim 100 sv. Ivan Pavao 100 sv. Petar 100 bl. Alojzije 95 sv. Josemaria 95 sv. Marija...

više...
 

Završna konferencija Mreže ZaDar

Završna konferencija Mreže ZaDar Održana završna konferencija projekta Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja. U Velikoj vijećnici Grada Zadra održana je završna konferencija projekta Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja, na kojoj su nazočili predstavnici Grada Zadra kao...

više...
 

Eko i Montessori priručnici

Eko i Montessori priručnici za odgojitelje i stručne suradnike U okviru projekta Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja izrađeni su priručnici koji imaju za cilj olakšati uvođenje i provedbu novih programa, zainteresirati zaposlenike partnerskih i predškolskih ustanova te informirati širu javnost o konceptu...

više...
 

Body parts

U DV Golubici radionica engleskog jezika: Body parts U dječjem vrtiću Golubica provodi se kraći program ranog učenja engleskog jezika za dvije mješovite skupine. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje naglašava važnost komunikacije na stranom jeziku kao jedne od ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje. U...

više...
 

Orff radionica

RADIONICA – elementi iz Orff muzikoterapije (osvrt)      Početkom ožujka 2021. odgojiteljice DV Golubice pripremile su djeci glazbenu radionicu  na temu „Orff – elementi muzikoterapije“. Kroz niz aktivnosti približile su djeci svijet muzike, nove načine izražavanja kroz glazbu te korištenje Orffovog...

više...