Duhovna glazba

 

GAUDEAMUS OMNES IN DOMINO

 
 

Chorus monacharum s. Benedicti – Jaderae in Croatia
Koralni napjevi zbora koludrica sv. Benedikta iz samostana Svete Marije u Zadru

Molitve, himne, antifone, poklici i psalmi što ih sadrži ovaj CD, „izražavaju lik Crkve koja bez prestanka složnim glasom hvali Gospodina” (OULČ, br. 24). Te čudesne žene, naime zadarske benediktinke, koje su se posve posvetile Bogu i pozivu, i koje marnim radom vlastitih ruku – od običnih poslova do umjetničkih radova – pružaju vidljivo svjedočanstvo smisla svojega poziva, tako mole i tako pjevaju da im „srce bude u skladu s ustima, dušom i glasom”, kako stoji u „Regula monasteriorum” sv. Benedikta.

Sadržajni i glazbeni sastav ovih koralnih nap­jeva – bilo daje riječ o slavljenju mise ili o ča-soslovu — živi je trag one molitvene tradicije koju je već revni molitelj u Svetomu pismu Sta­roga zavjeta izrazio u težnji da Boga valja stalno slaviti, kako stoji u psalamskom izričaju: „Sedam puta na dan tebe hvalim zbog pravednih sudova tvojih // Koji tvoj Zakon ljube, velik mir uživaju, / ni o što se oni ne spotiču” (Ps 119). Broj sedam je, kako se zna, simbolički broj kojim se hoće izreći stalnost, trajnost, punina. Vrijedi naglasiti – jer je to sadržano u ovim molitvama što ih pjevaju za­darske benediktinke – da se takva molitva stavlja u suodnos s kozmičkim ritmom stvorenoga svijeta, odnosno svemirskih tijela, posebno sunčevoga sustava. Pri tome molitelj, prema Stvoriteljevoj zamisli, u ime čitavoga (nerazumnoga) stvorenja, izriče i pjeva hvalu Bogu.

Ovom koralnom glazbom izlazimo u času kad drevni grad Zadar pohađa papa Ivan Pavao II.. Njegov dolazak nas spontano podsjeća na pohod Zadru jednoga od davnih papa, Aleksandra III., godine 1177., kad su Zadrani u gradu i u katedrali papu pozdravili „zanosnim pjevanjem kantika i lauda koje su gromko odjekivale na njihovu hrvatskom jeziku”, kako je zabilježio papin pratitelj, kardinal Boson. Uz zanosne popijevke, himne, poklike i psalme, što će odjekivati na zadarskomu Forumu, 9. lipnja godine Gospodnje 2003., u počast papi Ivanu Pavlu II., ovim koralnim rukovetom to isto čine koludrice iz skrovitih i svečanih prostora svoje zadarske opatije.

Spomenuta liturgijska okolnost, naime dolazak pape u Zadar na Duhovski ponedjeljak, kad se slavi blagdan Blažene Djevice Marije Majke Crkve, u dobroj je mjeri odredio sadržaj ovih koralnih napjeva zadarskih koludrica. U liturgijskom smislu, vrijeme je završetka uskrsnoga i duhovskoga vremena, nakon kojega se — dan poslije svetkovine Duhova – slavi spomenuti blagdan Marije Majke Crkve. Zadarske nas koludrice svojim molitvama i koralnim napjevima vode logičnim duhovno-teološkim redoslijedom: s uskrsnim i duhovskim sadržajima uvode nas u tajnu (misterij) duhovne radosti s Blaženom Djevicom Marijom, te sa sv. Benediktom i sv. Skolastikom. Na završetku je euharistijska koralna pjesma – pjesma za meditaciju pred trajnim sakramentom u Tabernakulu – koja je veoma bitna u duhovnosti koludrica.

Želja je udruženih izdavača ovoga CD, a to su Hrvatski institut za liturgijski pastoral u Zadru, Hrvatska radio-televizija i Sveta glazba, d.o.o., Zagreb, da se dragocjena koralna glazbena baština ne izgubi iz duhovnoga bića našega katoličkog naroda. Želimo da ove ulazne pjesme, antifone, himni i psalmi što ih pjevaju koludrice benediktinke, ne ostanu skrivena ljepota samo za dične koludrice, nego da se pjevaju ustima, dušom i glasom još mnogih koji to žele.

Na kraju, nije manje važno istaknuti da je ovaj CD događaj od kulturološkoga značenja. Istinski ljubitelji glazbe dobro znaju da se upravo u drevnim koralnim napjevima krije „prvo veliko glazbeno-umjetničko ostvarenje kršćanstva, ujedno i najstarija, do danas živa, umjetnički uobličena glazba europskog Zapada” (Josip Andreis).

Bernardin Škunca, ofm pročelnik HILP-a