Dječji vrtić Golubica

O dječjem vrtiću

Dječji vrtić Golubica nalazi se u središtu grada, neposredno uz Samostan sv. Marije s kojim je prostorno povezan, ali s odvojenim ulazom. Poznata je tradicija odgojno-obrazovnog rada zadarskih benediktinki. Zadrani su rado svoju djecu povjeravali koludricama na čuvanje i odgoj. Neko je vrijeme u Samostanu sv. Marije djelovala i škola s pravom javnosti, a nakon Drugog svjetskog rata, dok su bile smještene u Nadbiskupskom sjemeništu Zmajević, koludrice su također čuvale djecu, ali ne u obliku organiziranog predškolskog odgoja djece u današnjem smislu. Stjecajem okolnosti, sada su stečeni uvjeti za osnivanje dječjeg vrtića u tzv. kući Petricolli u vlasništvu Benediktinki sv. Marije koje su, želeći dati još jedan doprinos odgojno-obrazovnoj slici grada, osnovale Dječji vrtić Golubica 2013. godine.

Golubica po kojoj je vrtić dobio ime simbol je Duha Svetoga koji lebdi nad nama. Također, sv. Benedikt je u viziji o preminuću svoje sestre blizanke, sv. Skolastike, njezinu dušu koja odlazi u raj vidio u obliku golubice. Sv. Skolastika, prva posvećena djevica sljedbenica sv. Benedikta, živjela je skromno i ponizno, u molitvi povezana s Isusom Kristom, a prikazuje se upravo s golubicom u ruci.

U Dječjem vrtiću Golubica provodi se cjelodnevni 10-satni program za djecu od 3 do 7 godina. Rad vrtića organiziran je u dvije odgojne skupine, a sufinancira ga Grad Zadar sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, prema ugovoru kojim su uređena prava i obveze u smislu zapošljavanja potrebnog broja stručnih odgojitelja i ustroja odgojno-obrazovnih skupina.