Suvenirnica „Ora et labora“

Suvenirnica „Ora et labora“

U početku stvori Bog nebo i zemlju. Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom i Duh Božji lebdio je nad vodama...
I reče Bog: „Neka proklija zemlja zelenilom - travom sjemenitom, stablima plodonosnim, koja, svako prema svojoj vrsti, na zemlji donose plod što u sebi nosi svoje sjeme.“
I bi tako. I nikne iz zemlje zelena trava što se sjemeni, svaka prema svojoj vrsti, i stabla koja rode plodovima što u sebi nose svoje sjeme, svako prema svojoj vrsti.
I doda Bog: „Evo dajem vam sve bilje što se sjemeni po svoj zemlji i sva stabla plodonosna što u sebi nose svoje sjeme: neka vam bude za hranu!“

Knjiga postanka: 1,1-2,2

„ORA ET LABORA - MOLI I RADI i... da se u svemu slavi Bog“ misao je vodilja benediktinskog reda. Molitva i svakodnevni rad osnova su benediktinskog reda.
Veliku radost koludricama pruža rad na poljoprivrednom gospodarstvu u Smilčiću gdje uzgajaju razne vrste voća, povrća, lavande, maslina i vinove loze koje koriste u proizvodnji džemova, likera, vina, maslinova ulja te mirisnih suvenira.