Stalna izložba crkvene umjetnosti

Zlato i srebro grada Zadra

Zlato i srebro grada Zadra

Kulturna baština Zadra od najstarijih vremena do ne tako davne prošlosti raznolika je i vrijedna ne samo za grad nego znatno šire. Ona u relacijama unutar sveukupne hrvatske kulturne baštine zauzima važno mjesto. Malo se koji grad može pohvaliti toliko zanimljivim i vrijednim spomenicima graditeljstva, likovne umjetnosti i pisane riječi.

U Zadru su se iz antike sačuvali jasno vidljivi ostaci monumentalne arhitekture, iz ranokršćanskog doba najstariji građevni sloj katedrale s vrijednim podnim mozaicima i s baptisterijem šesterolisnog tlocrta, većim dijelom bazilika sv. Stjepana (danas sv. Šimuna), znatni ostaci bazilike sv. Tome i manji oratorij sv. Petra Starog (Sv. Andrija). Zadarske sakralne građevine iz ranoga srednjeg vijeka najvredniji su spomenici toga doba u Hrvatskoj: mo­numentalna kružna crkva sv. Donata (nekoć sv. Trojstva), dvobrodno produženje crkve sv. Petra Starog, crkva sv. Lovre zanimljivog oblika i ostaci šesterolisne male crkve sv. Marije – Stomorice. Po vrijednosti ne zaostaju ni romanička katedrala posvećena sv. Anastaziji (Stošiji), ni romanička trobrodna crkva sv. Krševana, ni zvonik istoga stila crkve benediktinki sv. Marije iz 1105. god. Gotičke crkve franjevaca i dominikanaca najstariji su primjerci toga stila na našem primorju. Kasna gotika (stambene kuće), renesansa (pročelje sv. Marije), manirizam (glavna gradska vrata iz 1543. god.), barok i klasicizam očituju se na mnogim građevinama. Znanstvena knjižnica, jedna od najbogatijih u Hrvatskoj te knjižnice u crkvenom vlasništvu, riznice su vrijednih rukopisnih knjiga, inkunabula i onih iz novijeg vremena. Državni arhiv i arhiv samostana sv. Marije čuvaju isprave koje sežu u doba hrvatskih narodnih vladara i predstavljaju dragocjenu građu za izučavanje naše najstarije povijesti. Notarski spisi iz srednjega vijeka i oni iz vremena mletačke, francuske i austrij­ske vlasti vrijedna su i još nedovoljno iskorištena povijesna građa.

 

Fotogalerija:

Zis gzd (0)
Zis gzd (1)
Zis gzd (2)
Zis gzd (3)
Zis gzd (4)
Zis gzd (5)
Zis gzd (6)
Zis gzd (7)
Zis gzd (8)
Zis gzd (9)
Zis gzd (10)
Zis gzd (11)
 
  Stalna izložba crkvene umjetnosti - Sve