Stalna izložba crkvene umjetnosti

Zlato i srebro grada Zadra

Zlato i srebro grada Zadra

Kulturna baština Zadra od najstarijih vremena do ne tako davne prošlosti raznolika je i vrijedna ne samo za grad nego znatno šire. Ona u relacijama unutar sveukupne hrvatske kulturne baštine zauzima važno mjesto. Malo se koji grad može pohvaliti toliko zanimljivim i vrijednim spomenicima graditeljstva, likovne umjetnosti i pisane riječi.

U Zadru su se iz antike sačuvali jasno vidljivi ostaci monumentalne arhitekture, iz ranokršćanskog doba najstariji građevni sloj katedrale s vrijednim podnim mozaicima i s baptisterijem šesterolisnog tlocrta, većim dijelom bazilika sv. Stjepana (danas sv. Šimuna), znatni ostaci bazilike sv. Tome i manji oratorij sv. Petra Starog (Sv. Andrija). Zadarske sakralne građevine iz ranoga srednjeg vijeka najvredniji su spomenici toga doba u Hrvatskoj: mo­numentalna kružna crkva sv. Donata (nekoć sv. Trojstva), dvobrodno produženje crkve sv. Petra Starog, crkva sv. Lovre zanimljivog oblika i ostaci šesterolisne male crkve sv. Marije – Stomorice. Po vrijednosti ne zaostaju ni romanička katedrala posvećena sv. Anastaziji (Stošiji), ni romanička trobrodna crkva sv. Krševana, ni zvonik istoga stila crkve benediktinki sv. Marije iz 1105. god. Gotičke crkve franjevaca i dominikanaca najstariji su primjerci toga stila na našem primorju. Kasna gotika (stambene kuće), renesansa (pročelje sv. Marije), manirizam (glavna gradska vrata iz 1543. god.), barok i klasicizam očituju se na mnogim građevinama. Znanstvena knjižnica, jedna od najbogatijih u Hrvatskoj te knjižnice u crkvenom vlasništvu, riznice su vrijednih rukopisnih knjiga, inkunabula i onih iz novijeg vremena. Državni arhiv i arhiv samostana sv. Marije čuvaju isprave koje sežu u doba hrvatskih narodnih vladara i predstavljaju dragocjenu građu za izučavanje naše najstarije povijesti. Notarski spisi iz srednjega vijeka i oni iz vremena mletačke, francuske i austrij­ske vlasti vrijedna su i još nedovoljno iskorištena povijesna građa.

 

Fotogalerija:

SICU (1)
SICU (2)
SICU (3)
SICU (4)
SICU (5)
SICU (6)
SICU (7)
SICU (8)
SICU (9)
SICU (10)
SICU (11)
SICU (12)
 
  Stalna izložba crkvene umjetnosti - Sve