Dječji vrtić Golubica

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

Objavljeno: 30. 11. 2021 Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar KLASA: 112-01/21-02/06 UR.BROJ: 2198/01-57-21-01 U Zadru, 30. studeni 2021. godine             Na temelju čl. 24.,25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti...

više...
 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

Objavljeno: 20. 10. 2021 Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar Klasa: 112-01/21-02/05 Urbroj: 2198/01-57-21-01 U Zadru 19. listopada 2021. godine          Na temelju čl. 24.,25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i...

više...
 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

Objavljeno: 02. 09. 2021 Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar Klasa: 112-01/21-02/04 Urbroj: 2198/01-57-21-01 U Zadru 01. rujna 2021. godine          Na temelju čl. 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i...

više...
 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa - odgojitelj/ica

Objavljeno: 15. 06. 2021 Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar Klasa: 112-01/21-02/03 Urbroj: 2198/01-57-21-01 U Zadru 15. lipnja 2021. godine          Na temelju čl. 24.,25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/97, 94/13 i 98/19), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju...

više...
 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa - odgojitelj/ica

Objavljeno: 21. 05. 2021 Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar Klasa: 112-01/21-02/02 Urbroj: 2198/01-57-21-01 U Zadru 20. svibnja 2021. godine           Na temelju čl. 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/97, 94/13 i 98/19), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i...

više...
 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa - odgojitelj/ica

Objavljeno: 07. 05. 2021 Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar Klasa: 112-01/21-02/01 Urbroj: 2198/01-57-21-01 U Zadru 07. svibnja 2021. godine Na temelju čl. 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/97, 94/13 i 98/19), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih...

više...
 

Natječaj za puno određeno radno vrijeme, do povratka djelatnica s s porodiljnog dopusta

Objavljeno: 14. 02. 2020 DJEČJI VRTIĆ GOLUBICA MADIJEVACA 8 23000 ZADAR KLASA: 112-01/20-02/01 URBROJ: 2198/01-57-20-01 Zadar, 13. veljače 2020. god.   NATJEČAJ Natječaj za puno određeno radno vrijeme, do povratka djelatnica s porodiljnog dopusta – odgojitelji/ce predškolske djece dvije (2) izvršitelj/ice,   Na temelju članka 26. Zakona o...

više...
 

Natječaj za puno određeno radno vrijeme do povratka djelatnice s neplaćenog dopusta – odgojitelj/ica

Objavljeno: 01. 07. 2019 Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar KLASA: 112-01/19-01/29 URBROJ: 2198-01-57-19-01 Zadar, 01. srpnja 2019. god.   NATJEČAJ Natječaj za puno određeno radno vrijeme, do povratka djelatnice s neplaćenog dopusta – odgojitelj/ica predškolske djece jedan (1) izvršitelj/ica   Na temelju članka 26. Zakona o...

više...
 

NATJEČAJ, odgojitelj/ica u okviru projekta Mreža ZaDar

Objavljeno: 15. 03. 2019 Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar KLASA: 112-01/19-01/12 URBROJ: 2198-01-57-19-01 U Zadru, 14. ožujka 2019. god.   NATJEČAJ Natječaj za nepuno određeno radno vrijeme, u okviru projekta Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja koji se financira iz ESF-a -odgojitelj/ica rane i predškolske...

više...
 

NATJEČAJ, spremačica vrtića

Objavljeno: 11. 03. 2019 Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar Klasa: 112-01/19-01/11 Urbroj: 2198-01-57-19-01 U Zadru 08. ožujka 2019. godine   Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/97 i 94/13); u daljnjem tekstu Zakon, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje   NATJEČAJ za zasnivanje radnog...

više...