Dječji vrtić Golubica

Natječaj za puno određeno radno vrijeme, do povratka djelatnica s s porodiljnog dopusta

Objavljeno: 14. 02. 2020 DJEČJI VRTIĆ GOLUBICA MADIJEVACA 8 23000 ZADAR KLASA: 112-01/20-02/01 URBROJ: 2198/01-57-20-01 Zadar, 13. veljače 2020. god.   NATJEČAJ Natječaj za puno određeno radno vrijeme, do povratka djelatnica s porodiljnog dopusta – odgojitelji/ce predškolske djece dvije (2) izvršitelj/ice,   Na temelju članka 26. Zakona o...

više...
 

Natječaj za puno određeno radno vrijeme do povratka djelatnice s neplaćenog dopusta – odgojitelj/ica

Objavljeno: 01. 07. 2019 Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar KLASA: 112-01/19-01/29 URBROJ: 2198-01-57-19-01 Zadar, 01. srpnja 2019. god.   NATJEČAJ Natječaj za puno određeno radno vrijeme, do povratka djelatnice s neplaćenog dopusta – odgojitelj/ica predškolske djece jedan (1) izvršitelj/ica   Na temelju članka 26. Zakona o...

više...
 

NATJEČAJ, odgojitelj/ica u okviru projekta Mreža ZaDar

Objavljeno: 15. 03. 2019 Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar KLASA: 112-01/19-01/12 URBROJ: 2198-01-57-19-01 U Zadru, 14. ožujka 2019. god.   NATJEČAJ Natječaj za nepuno određeno radno vrijeme, u okviru projekta Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja koji se financira iz ESF-a -odgojitelj/ica rane i predškolske...

više...
 

NATJEČAJ, spremačica vrtića

Objavljeno: 11. 03. 2019 Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar Klasa: 112-01/19-01/11 Urbroj: 2198-01-57-19-01 U Zadru 08. ožujka 2019. godine   Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/97 i 94/13); u daljnjem tekstu Zakon, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje   NATJEČAJ za zasnivanje radnog...

više...
 

NATJEČAJ, odgojitelj/ica u okviru projekta Mreža ZaDar

Objavljeno: 11. 03. 2019 Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar KLASA: 112-01/19-01/11 URBROJ: 2198-01-57-19-01 U Zadru, 08.ožujka 2019. god.   NATJEČAJ Natječaj za nepuno određeno radno vrijeme, u okviru projekta Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja koji se financira iz ESF-a -odgojitelj/ica rane i predškolske dobi...

više...
 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

Objavljeno: 25. 01. 2019 Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar KLASA: 112-01/19-01/02 URBROJ: 2198-01-57-19-01 U Zadru, 25. siječnja 2019. godine.   Na temelju članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje:   NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za...

više...
 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

Objavljeno: 16. 11. 2018 Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar KLASA: 112-01/18-01/22 URBROJ: 2198-01-57-18-01 U Zadru, 16. studenog 2018. god.   NATJEČAJ Natječaj za puno određeno radno vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta – odgojitelj/ica rane i predškolske dobi jedan (1) izvršitelj/ica, natječaj za nepuno neodređeno radno...

više...
 

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja

Objavljeno: 04. 07. 2018 Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje: N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Golubica (m/ž) na pola radnog vremena          ...

više...
 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa - spremačica

Objavljeno: 19. 02. 2018 Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar Klasa: 112-01/18-01/06 Urbroj: 2198-01-57-18-01 U Zadru 19. veljače 2018. godine   Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/97 i 94/13); u daljnjem tekstu Zakon, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje   NATJEČAJ za zasnivanje radnog...

više...
 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa-odgojitelja/ice

Objavljeno: 27. 11. 2017 Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar Ur. br.: 2198-01-57-515 U Zadru, 27. studenog 2017. god.   Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje:   NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću Golubica za radno...

više...