NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

Objavljeno: 16. 11. 2018 Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar KLASA: 112-01/18-01/22 URBROJ: 2198-01-57-18-01 U Zadru, 16. studenog 2018. god.   NATJEČAJ Natječaj za puno određeno radno vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta – odgojitelj/ica rane i predškolske dobi jedan (1) izvršitelj/ica, natječaj za nepuno neodređeno radno...

više...
 

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja

Objavljeno: 04. 07. 2018 Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje: N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Golubica (m/ž) na pola radnog vremena          ...

više...
 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa - spremačica

Objavljeno: 19. 02. 2018 Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar Klasa: 112-01/18-01/06 Urbroj: 2198-01-57-18-01 U Zadru 19. veljače 2018. godine   Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/97 i 94/13); u daljnjem tekstu Zakon, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje   NATJEČAJ za zasnivanje radnog...

više...
 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa-odgojitelja/ice

Objavljeno: 27. 11. 2017 Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar Ur. br.: 2198-01-57-515 U Zadru, 27. studenog 2017. god.   Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje:   NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću Golubica za radno...

više...
 

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje

Objavljeno: 29. 08. 2017 DJEČJI VRTIĆ GOLUBICA Madijevaca 8 Zadar Urbroj: 2198-1-57-479 U Zadru, 29. kolovoz 2017. godine   Na temelju članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje: NATJEČAJ za stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa za odgojitelja – pripravnika -  1...

više...
 

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja

Objavljeno: 29. 06. 2017 Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar   Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje:   N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Golubica (m/ž)            Za...

više...
 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa - spremačica

Objavljeno: 28. 06. 2017 Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o stručnoj spremi stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), Dječji vrtić Golubica, Zadar  raspisuje: NATJEČAJ za zasnivanje radnog...

više...
 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

Objavljeno: 06. 04. 2017 DJEČJI VRTIĆ GOLUBICA Madijevaca 8 23000 ZADAR Urbroj: 2198-01-57-420 U Zadru, 06. travnja 2017. godine Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o stručnoj spremi stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), Dječji vrtić...

više...
 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

Objavljeno: 09. 12. 2016 DJEČJI VRTIĆ GOLUBICA Madijevaca 8 23000 ZADAR Ur. broj: 2198-01-57-399 U Zadru, 09. prosinca 2016. godine Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o stručnoj spremi stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), Dječji vrtić...

više...
 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću Golubica za radno mjesto odgojitelja/ice

Objavljeno: 21. 10. 2016 DJEČJI VRTIĆ GOLUBICA Madijevaca 8 23000 ZADAR Ur. broj: 2198-01-57-381 U Zadru, 21. listopada 2016. god. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Golubica raspisuje: NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću Golubica za radno mjesto...

više...