Stalna izložba crkvene umjetnosti

Pravilnik za rad Benediktinki sv. Marije u SICU

Pravilnik za rad Benediktinki sv. Marije u SICU

1. Želimo čuvati i javnosti pokazivati svoje veliko povijesno i umjetničko blago koje su skupljale naše sestre kroz deset stoljeća u duhu pravila našega sv. O. Benedikta. Jednakom brigom i ljubavlju želimo čuvati i javnosti pokazivati umjetnine koje su vlasništvo Nadbiskupije zadarske, a ona ih je povjerila našemu Samostanu na čuvanje.

2. Da se sačuva benediktinski duh u cijeloj našoj zajednici i u svakoj našoj sestri, taj naš novi zadatak i posao, kao i ostale dužnosti u samostanu, ovise o majci Opatici koja je za nj odgovorna pred Bogom i Crkvom.

3. Isključivo je pravo majke Opatice odrediti koje će sestre biti na poslu u Stalnoj izložbi crkvene umjetnosti (u daljnjem tekstu: SICU). Zato će ona za svaki tjedan, a u slučaju potrebe i za pojedini dan, odrediti sestre koje će u SICU obavljati poslove čuvanja i tumačenja eksponata, kao čišćenja prostorija i bilo kojega drugog rada u njima.

4. Uzaludna bi bila sva briga majke Opatice ako sve sestre, a pogotovo one koje će biti dodijeljene na posao u SICU, ne budu svijesne da se tom zadatku ima pristupiti kao svakom drugom poslu u samostanu u duhu vjere i poslušnosti.

5. Nijedna sestra neće ulaziti u prostorije SICU bez naloga ili izričite dozvole majke Opatice, Ondje će se ponašati kao da je u samostanu i ujedno kao da je izvan njega s obzirom na odijelo, rad, jelo, odmor i slično.

6. U prostorijama SICU redovito će raditi više sestara. Kad bude manje posla, neka budu uvijek barem dvije. Majka Opatica može u izuzetnom slučaju iz opravdanih razloga dopustiti da posao obavi i jedna sestra.

7. Majka će Opatica između sestara, koje su na poslu u SICU, bilo trajno, bilo i pojedinom slučaju, odrediti jednu sestru da je zamjenjuje. Ta je sestra odgovorna za rad i ponašanje sestara prema sv. Pravilu i ovome Pravilniku. Voditelj, kustos i administrativno-financijski službenik SICU za nepredviđene radove izvan određenog radnog vremena obratiti će se za dozvolu u svakom slučaju majci Opatici.

8. Za vrijeme boravka i rada u prostorijama SICU svaka će sestra biti benediktinski uslužna prema ostalom osoblju i prema posjetiocima te odlučno izbjegavati sve što bi se moglo kositi s njezinim pozivom.

9. Nijedna sestra neće s posjetiocima SICU upuštati se u nepotrebne razgovore, ali će u prigodi nastojati reći „dobru riječ” s uvjerenjem da će njezino ponašanje biti najbolje svjedočenje za benediktinski način života i za ljubav koju svaka sestra gaji prema svojim svetinjama.

10. Kao što se po postupku vratarice prema posjetiocima često prosuđuje čitav samostan, tako treba da iz vladanja sestara na poslu u SICU zrači na svakoga posjetioca onaj utisak o prvim kršćanskim zajednicama : „Gledaj kako se ljube međusobno”.

11. U prostorijama SICU zaposlena će sestra nastojati sačuvati, koliko je moguće, benediktinsku sabranost i šutnju, izbjegavati svaki nepotreban razgovor, a u slobodnim časovima nešto duhovno ili opće korisno pročitati, ili obaviti neki ručni rad.

12. Sestre na poslu u SICU ne mogu u radnom vremenu u prostorijama SICU primati posjete ni rodbine ni bilo koje druge osobe. One mogu primati kao i ostale sestre jedino preko glavnih samostanskih vrata i u samostanskoj govornici.

13. Bilo koje pismo, novac ili dar što ga sestra primi u prostorijama SICU mora što prije izručiti odgovornoj sestri ili majci Opatici netom se vrati u samostan.

14. Sve će sestre paziti da prema Svetom Pravilu ne govore drugim sestrama ako su u SICU čule ili vidjele nešto što ne izgrađuje dušu. U nijednom slučaju neće im prenositi bilo kakvu poruku ako to prije ne dozvoli majka Opatica.

15. Sestre koje tog dana ne rade u SICU imat će pred Bogom na pameti one koje su ondje na poslu te će ih se prema našem sv. Pravilu sjećati u svojim kornim časovima, osobitno na njihovu svršetku.

16. Majka je Opatica dužna jednom na godinu pismeno obavijestiti Ordinarija Nadbiskupije zadarske, i to kada to on zatraži, o obdržavanju ovoga Pravilnika.

 

Fotogalerija:

Pravilnik za rad sestara Benediktinki samostana Svete Marije 06
Pravilnik za rad sestara Benediktinki samostana Svete Marije 02
Pravilnik za rad sestara Benediktinki samostana Svete Marije 03
Pravilnik za rad sestara Benediktinki samostana Svete Marije 04
Pravilnik za rad sestara Benediktinki samostana Svete Marije 05
Pravilnik za rad sestara Benediktinki samostana Svete Marije 01
 
  Stalna izložba crkvene umjetnosti - Sve