ODLUKA o izboru radnika prema natječaju

ODLUKA o izboru radnika prema natječaju

DJEČJI VRTIĆ GOLUBICA
Madijevaca 8
23000 Zadar

Urbroj: 2198-1-57-130

U Zadru, 01. prosinca 2014. godine

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i
Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe privremena ravnateljica Vrtića uz suglasnost Osnivača donosi

O D L U K U
o izboru radnika prema natječaju

U provedenom postupku za izbor radnika prema natječaju objavljenom dana
07. studenog 2014. god. na oglasnim pločama HZZ-a, Vrtića i na WEB stranici www.benediktinke-zadar.com, privremena ravnateljica Vrtića uz suglasnost Osnivača donosi Odluku o izboru:

1. Ivana Jurić, na radno mjesto odgojiteljice, nepuno, određeno radno vrijeme.

privremena ravnateljica:
Vanda Vukić