ODLUKA o izboru radnika prema natječaju

ODLUKA o izboru radnika prema natječaju

DJEČJI VRTIĆ  GOLUBICA
Madijevaca 8
23000 Zadar
Urbroj: 2198-1-57-157

U Zadru, 02. veljače 2015. godine

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe privremena ravnateljica Vrtića uz suglasnost Osnivača donosi

O D L U K U
o izboru radnika prema natječaju

 

U provedenom postupku za izbor radnika prema natječaju objavljenom dana 16. siječnja 2015. god. na oglasnim pločama Hzz-a, Vrtića i na web stranici http://benediktinke-zadar.com/, privremena ravnateljica Vrtića uz suglasnost Osnivača donosi Odluku o izboru:

  1. Katarina Bosnić, na radno mjesto odgojiteljice, puno, određeno radno vrijeme.

privremena ravnateljica:
Vanda Vukić