ODLUKA o izboru radnika prema natječaju

ODLUKA o izboru radnika prema natječaju

DJEČJI VRTIĆ  GOLUBICA
Madijevaca 8
23000 Zadar
Urbroj: 2198-1-57-207

U Zadru, 30. lipnja 2015. godine

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe privremena ravnateljica Vrtića uz suglasnost Osnivača donosi

ODLUKU
o izboru radnika prema natječaju

U provedenom postupku za izbor radnika prema natječaju objavljenom dana 17. lipnja 2015. god. na oglasnim pločama Hzz-a, Vrtića i na web stranici benediktinke-zadar.com, privremena ravnateljica Vrtića uz suglasnost Osnivača donosi Odluku o izboru:

  • Tiha Radovčić, na radno mjesto spremačice-servirke, nepuno, određeno radno vrijeme.

 

Privremena ravnateljica

Vanda Vukić