ODLUKA o izboru radnika prema natječaju

ODLUKA o izboru radnika prema natječaju

DJEČJI VRTIĆ  GOLUBICA
Madijevaca 8
23000 Zadar

Urbroj: 2198-01-57-258

U Zadru, 4. studenog 2015. godine

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravno vijeće dječjeg vrtića Golubica donosi

ODLUKU
o izboru radnika prema natječaju

U provedenom postupku za izbor radnika prema natječaju objavljenom dana 23. listopada 2015. god. na mrežnoj stranici i oglasnim pločama HZZ-a i Vrtića i na web stranici benediktinke-zadar.com/, v.d.ravnateljica Vrtića uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća na sjednici održanoj dana 4. studenog 2015. god. donosi Odluku o izboru:

  • Desanka Dukić, na radno mjesto spremačice na nepuno određeno radno vrijeme.

 

Privremena ravnateljica

Vanda Vukić