ODLUKA o izboru radnika prema natječaju

ODLUKA o izboru radnika prema natječaju

DJEČJI VRTIĆ  GOLUBICA
Madijevaca 8
23000 Zadar

Urbroj: 2198-01-57-306

U Zadru, 16. ožujka 2016. godine

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravno vijeće dječjeg vrtića Golubica donosi

ODLUKU
o izboru radnika prema natječaju

U provedenom postupku za izbor radnika prema natječaju objavljenom dana 04. ožujka 2016. god. na mrežnoj stranici i oglasnim pločama HZZ-a i Vrtića i na web stranici benediktinke-zadar.com, privremena ravnateljica Vrtića uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća na sjednici održanoj dana 16. ožujka 2016. godine donosi Odluku o izboru:

  1. Ivana Jurić, odgojiteljica, određeno puno radno vrijeme, zamjena za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta,
  2. Ana Gudelj, odgojiteljica, određeno nepuno radno vrijeme.

Privremena ravnateljica

Vanda Vukić