ODLUKA o neizboru ravnatelja prema natječaju

ODLUKA o neizboru ravnatelja prema natječaju

DJEČJI VRTIĆ GOLUBICA
Madijevaca 8
23000 Zadar

Urbroj: 2198-01-57-272

U Zadru, 9. prosinca 2015. godine

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i čl. 46 Statuta Dječjeg vrtića Golubica, Upravno vijeće dječjeg vrtića Golubica donosi

O D L U K U
o neizboru ravnatelja prema natječaju

U provedenom postupku za izbor ravnatelja prema natječaju objavljenom dana 17. studenog 2015. god. na mrežnoj stranici i oglasnim pločama HZZ-a i Vrtića i na web stranici benediktinke-zadar.com, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2015. god. donosi:

  • Odluku o neizboru kandidata prijavljenih na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja, određeno, puno radno vrijeme.

Obrazloženje:
Zbog nemogućnosti realizacije natječaja donesena je navedena Odluka o neizboru kandidata prijavljenih na natječaj.
Ni jedan kandidat nije dobio dovoljan broj glasova članova Upravnog vijeća.
Upravno vijeće donijet će odluku o ponovnom raspisivanju natječaja na jednoj od svojih idućih sjednica.

Upravno vijeće
DV Golubica