Dječji vrtić Golubica

ODLUKU o upisu djece u dječji vrtić Golubica za pedagošku godinu 2018./2019. godinu

Na osnovi članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i   obrazovanju  (NN  10/97, 107/7, 94/13) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Goluhica, Upravno vijeće donosi


ODLUKU
o upisu djece za 2018./2019. godinu

 

Članak 1.

Ovom  odlukom utvrđuje se način i organizacija upisa za 2018./2019. godinu, kao i načini ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Golubica.

Članak 2.

Upisi za 2018./2019. godinu ostvarivat će se od  07. svibnja 2018. god. zaključno do 11. svibnja 2018. god. u prostorijama Dječjeg  vrtića  Golubica, svakog  radnog  dana (od ponedjeljka do petka) u vremenu od  8,00 do 15,00 sati. Postupak upisa provodi Povjerenstvo koje imenuje Upravno vijeće.

Članak 3.

U Dječji vrtić Golubica upisuju se djeca od treće godine života do godine pred polazak u školu, a koja imaju prebivalište na području grada Zadra i to u redovni program na slobodna mjesta.
 

Članak 4.

Djeca se upisuju u vrtić uz primjenu prednosti i bodovanja u skladu sa odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Golubica, te Odluci o ostvarivanju prednosti koju Grad Zadar donosi za narednu godinu.

Članak 5.

Program se ostvaruje u dvije odgojno-obrazovne skupine čiji su kapaciteti utvrđeni Državnim pedagoškim standardom. Skupine se formiraju prema pravilima struke i potrebama roditelja.
 

Članak 6.

Korisnici koji imaju prebivalište na području Zadra sudjeluju u plaćanju ekonomske cijene sukladno odlukama osnivača  Dječjeg vrtića Golubica i Grada Zadra.
 

Članak 7.

Zahtjev za upis u vrtić ispunjava se na obrascima koji se preuzimaju na OVDJE. Uz obrasce, roditelji prilažu dokumentaciju kako slijedi:
1. preslika rodnog  lista i domovnice djeteta, OIB djeteta
2. potvrda o prebivalištu djeteta
3. potvrda poduzeča, ustanove, obrta roditelja/skrbnika o radnom odnosu
4. liječnicko uvjerenje o obavljenom sistematskom pregledu
5. preslika osobne iskaznice oba roditelja
6. preslika rodnog lista za ostalu djecu (braća, sestre)