Dođi, Duše Presveti, sa neba nas posjeti.

Dođi, Duše Presveti, sa neba nas posjeti.

Objavljeno: 08. 05. 2024

 

Isklijat će mladica iz panja Jišajeva,
izdanak će izbit’ iz njegova korijena.
Na njemu će duh Jahvin počivat’,
duh mudrosti i umnosti,
duh savjeta i jakosti,
duh znanja i straha Gospodnjeg. (Iz 11, 1-2)

 

Duh Sveti, Gospodin i Životvorac, koji izlazi od Oca i Sina, svojim darovima daje nam sve što je potrebno za našu vjeru. Bez Duha Svetoga nije moguć život u vjeri, nadi i ljubavi. Duh Sveti djeluje u srcima i preobražava ljudske živote, potiče na ljubav i hrabra djela. On je temelj postojanja Crkve i kršćanskog života.

Sedam je darova Duha Svetoga:

 1. Darom mudrosti spoznajemo Božju volju i razlikujemo što je u skladu s Božjim planom, a što mu se protivi. Po daru mudrosti Duh Sveti jača našu ljubav i priprema nas za potpuno sjedinjenje s Bogom.
 2. Dar razuma je božanski dar koji nas prosvjetljuje da razumijemo Božju Riječ i prihvatimo istine koje je Bog objavio. Kroz taj dar, Duh Sveti nam daje da zavirimo u Božje dubine i da na poseban način živimo duboku povezanost s Bogom.
 3. Dar savjeta nam omogućuje razlučivanje naših putova i mogućnosti kako bi se znali usmjeriti i slušati sebe i svoje bližnje. To je svjetlo koje nam daje Duh da razlikujemo što je ispravno, a što nije, istinito od lažnog.
 4. Dar jakosti nas čini hrabrima u suočavanju sa svakodnevnim poteškoćama kršćanskog života, a vjeru čini snažnom i junačkom. Njime su mučenici zadobili ustrajnost i čvrstinu u odlukama, hrabrost da se ne boje prijetnji i progona jer se bezuvjetno pouzdaju u Oca.
 5. Dar znanja koji nam Duh Sveti daje je dar Božjeg znanja, Božje spoznaje koja se razlikuje od spoznaje materijalnog svijeta i kojim nam Duh Sveti iznutra otkriva Božje misli o nama.
 6. Dar pobožnosti nam je darovan da uvijek budemo otvoreni Božjoj volji i da živimo u čvrstoj povezanosti s Bogom. Bog je naš dobri Otac koji nas ljubi i kojem možemo povjeriti svoje najintimnije tajne, strahove i želje.
 7. Dar straha Božjega je dar radi kojeg osjećamo strahopoštovanje pred Bogom, on nas udaljava od svega što bi bilo protivno Njegovoj volji, a time i od svakog grijeha kojim bismo uvrijedili Boga. U knjizi Sirahovoj (Sir 1,14) čitamo: „Strah Gospodnji početak je mudrosti.“ Tako se vraćamo na početak i razumijemo da darovi Duha Svetoga tvore bisernu ogrlicu u kojoj jedan dar proizlazi iz drugog, pretače se jedan u drugog, međusobno se isprepliću i čine jedinstvenu cjelinu na kojoj počiva kršćanski život svakog od nas.

Sv. Benedikt u svom Pravilu oslanja se na darove Duha Svetoga: kod izbora opata „valja gledati na mudrost i znanje onoga koji se postavlja, pa bio on po redoslijedu i zadnji u družbi“ (pogl. 64.), razumom tražimo Boga pa tako „Gospodin s neba gleda na sinove ljudske da vidi ima li tko razuman da traži Boga“ (pogl. 7.), savjet se nalazi na samom početku Pravila gdje sv. Benedikt poziva: „Poslušaj, sinko, pouke učitelja i prikloni uho svog srca; spremno primi savjet dobrohotnog oca i uspješno ga provodi u djelo.“ (Proslov), u samostanu se o važnim stvarima savjetuju svi članovi zajednice, a o strahu Božjem govori kao o temelju poniznosti: „Prvi se stupanj poniznosti sastoji u tome da čovjek ima uvijek pred očima strah Božji i pomno se čuva da to ne zaboravi.“ (pogl. 7.).   
 

Molitva bl. Alojzija Stepinca za sedam darova Duha Svetoga

Duše Sveti, Tješitelju, dođi u srca naša sa svojom mi­lošću i svetom ljubavlju i daj nam:

 • dar mudrosti, da sa slašću razmatramo Božje istine, i da nam Bog bude jedino mjerilo u prosuđivanju svih božanskih i ljudskih stvari;
 • dar razuma, da što dublje zaronimo duhom svojim u otajstva svete vjere, koliko je to u ovom zemaljskom živo­tu moguće;
 • dar savjeta, da se uklanjamo zasjedama đavla i svi­jeta, a u dvojbi da uvijek prigrlimo što je većma na slavu Božju i naše spasenje;
 • dar jakosti, da osobitom odlučnošću svladamo sve napasti i ostale zapreke duhovnom  životu;
 • dar znanja, da pravo spoznamo što i kako treba da vjerujemo i da ne odemo stranputicom u duhovnom ži­votu;
 • dar pobožnosti, da Bogu, svetima i službenicima Crkve dužno štovanje i čast iskazujemo, a nevoljnima za ljubav Božju u pomoć pritječemo;
 • dar straha Božjega, da se čuvamo grijeha, bojeći se uvrijediti Boga iz sinovskog poštovanja prema Božjem veličanstvu.

 

IZVOR: J. BATELJA (ur.): Čovjek čiste savjesti, Razmišljanja i molitve s blaženim Alojzijem Stepincem, Postulatura bl. Alojzija Stepinca, Zagreb, 2016., str. 31.


Benediktinke Svete Marije u Zadru

 
  Novosti - Sve