Dječji vrtić Golubica

Javna objava upisa djece u dječji vrtić Golubica za pedagošku godinu 2023./2024.


Na temelju članka 1. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Golubica, te Odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Golubica, ravnateljica Vrtića objavljuje:
 

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ GOLUBICA
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

 

           Zahtjevi za upis zaprimat će se od 02. svibnja 2023. g. do zaključno 15. svibnja 2023. godine putem e-mail adrese golubica.vrtic@gmail.com
Zahtjev za upis djece podnose korisnici s područja grada Zadra za djecu od tri - šest godina.

U postupku provođenja upisa primjenjuje se prednost i bodovanje sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Golubica, te Odluci Gradonačelnika o načinu ostvarivanja prednosti za 2023.g.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji se preuzima na web stranici https://benediktinke-zadar.com/djecji-vrtic-golubica/zadar/zahtjev-za-upis-u-djecji-vrtic-golubica

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu.
Nakon predaje cjelovite dokumentacije, podnositelji zahtjeva će biti kontaktirani od strane Vrtića za termin inicijalnog upoznavanja djeteta do 31. svibnja 2023. godine.

Predajom zahtjeva za upis, roditelj je suglasan sa dijeljenjem osobnih podataka, u svrhu provođenja postupka upisa djeteta.

Lista upisane djece bit će objavljena na oglasnoj ploči Vrtića i mrežnim stranicama do 15. lipnja 2023. godine.
Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavještavati.
Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 8 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na mobitel 091 2626 135 svakog radnog dana u vremenu od 9:00 - 15:00 sati.

Ravnateljica