O D L U K A o izboru radnika prema natječaju

O D L U K A o izboru radnika prema natječaju

DJEČJI VRTIĆ  GOLUBICA
Madijevaca 8
23000 Zadar

Ur. broj: 2198-01-57-389

U Zadru, 07. studeni 2016. godine

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica donosi

O D L U K U
o izboru radnika prema natječaju

U provedenom postupku za izbor radnika prema natječaju objavljenom dana 21. listopada 2016. god. na mrežnoj stranici i oglasnim pločama HZZ-a i Vrtića i na web stranici benediktinke-zadar.com, privremena ravnateljica Vrtića uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća donosi Odluku o izboru:  

Ana Gudelj, određeno nepuno radno vrijeme

Privremena ravnateljica:

            Vanda Vukić