Dječji vrtić Golubica

O D L U K U o izboru i imenovanju ravnateljice

DJEČJI VRTIĆ  GOLUBICA
Madijevaca 8
23000 Zadar

KLASA: 112-01/18-01/12
URBROJ: 2198-1-57-18-01

Zadar, 17. srpnja 2018. godine

 

Na temelju članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 34. stavka 1. točke 24. Statuta Dječjeg vrtića Golubica, a na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Golubica, Upravno vijeće na  sjednici održanoj dana 17. srpnja 2018. godine donosi

 

O D L U K U
o izboru i imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Golubica

 

                      U provedenom postupku za izbor i imenovanje ravnatelja  prema natječaju objavljenom dana  04. srpnja 2018. god. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a i Vrtića, Upravno vijeće dječjeg vrtića Golubica uz suglasnost Osnivača donosi Odluku o izboru:  

1. Vanda Vukić, na radno mjesto ravnateljice Vrtića.

 

                                                                                 Predsjednica Upravnog vijeća
                                                                                Opatica  M. Anastazija Čizmin