Dječji vrtić Golubica

O D L U K U o izboru radnika prema natječaju

DJEČJI VRTIĆ  GOLUBICA
Madijevaca 8
23000 Zadar

Ur. broj: 2198-01-57-491

U Zadru, 11. rujna 2017. godine

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravno vijeće dječjeg vrtića Golubica donosi

O D L U K U
o izboru radnika prema natječaju

U provedenom postupku za izbor radnika prema natječaju objavljenom dana 29. kolovoza 2017. god. na mrežnoj stranici i oglasnim pločama HZZ-a i Vrtića i na web stranici benediktinke-zadar.com, v.d. ravnateljica Vrtića uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća donosi Odluku o izboru:   

1. Marija Rodić, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za odgojitelja - pripravnika, puno radno vrijeme.

V.d. ravnateljica:

Vanda Vukić