Dječji vrtić Golubica

O D L U K U o izboru radnika prema natječaju

DJEČJI VRTIĆ GOLUBICA
Madijevaca 8
23000 Zadar

Klasa: 112-01/18-01/07
Urbroj: 2198-01-57-18-01

Zadar, 02. ožujka 2018. godine
 

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravno vijeće dječjeg vrtića Golubica donosi

O D L U K U
o izboru radnika prema natječaju

U provedenom postupku za izbor radnika prema natječaju objavljenom dana 19. veljače 2018. god. na mrežnoj stranici i oglasnim pločama HZZ-a i Vrtića i na web stranici http://benediktinke-zadar.com, v.d. ravnateljica Vrtića uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća donosi Odluku o izboru:  

1. Ljubica Vlasnović, određeno, nepuno radno vrijeme.

V.d. ravnateljica:
Vanda Vukić