Dječji vrtić Golubica

O D L U K U o izboru radnika prema natječaju

DJEČJI VRTIĆ GOLUBICA
Madijevaca 8
23000 Zadar

KLASA: 112-01/19-01/15
URBROJ: 2198-01-57-19-01

Zadar, 26. ožujka 2019. godine

 

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravno vijeće dječjeg vrtića Golubica donosi

 

O D L U K U
o izboru radnika prema natječaju

 

U provedenom postupku za izbor radnika prema natječaju objavljenom dana 11. ožujka 2019. god. na mrežnoj stranici i oglasnim pločama HZZ-a i Vrtića i na web stranici http://benediktinke-zadar.com, ravnateljica Vrtića uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća donosi Odluku o izboru:  

1. Ljubica Vlasnović, neodređeno, nepuno radno vrijeme.

Ravnateljica:
Vanda Vukić