Dječji vrtić Golubica

O B A V I J E S T kandidatima sudionicima natječaja

Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
Zadar

KLASA: 112-01/19-01/16
URBROJ: 2198-1-57-19-01

Zadar, 26. ožujka 2019. godina

 

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravno vijeće dječjeg vrtića Golubica donosi

 

OBAVIJEST
kandidatima sudionicima natječaja

 

Obavještavamo Vas da je nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom na mrežnim stranicama HZZ, mrežnoj stranici http://benediktinke-zadar.com i oglasnoj ploči Vrtića od 11. ožujka 2019. godine; Upravno vijeće DV Golubica na sjednici održanoj 26. ožujka 2019. donijelo Odluku o primanju jedne odgojiteljice djece rane i predškolske dobi na određeno vrijeme.

Odabrana kandidatkinja udovoljava svim uvjetima natječaja.

Zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u natječajnom postupku.

S poštovanjem,

Ravnateljica

 

Dostaviti:
          1. Kandidati – natječajnog postupka
          2. Mrežna stranica http://benediktinke-zadar.com
          3. Oglasna ploča Vrtića
          4. Arhiva, ovdje