Dječji vrtić Golubica

O B A V I J E S T kandidatima sudionicima natječaja

Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
Zadar

KLASA: 112-01/19-01/31
URBROJ: 2198-1-57-19-01

Zadar, 16. srpnja 2019. godine

 

           Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, Upravno vijeće dječjeg vrtića Golubica donosi

 

OBAVIJEST
kandidatima sudionicima natječaja

 

Obavještavamo Vas da je nakon provedenog natječajnog postupka, po natječaju objavljenom na mrežnim stranicama HZZa, mrežnoj stranici http://benediktinke-zadar.com i oglasnoj ploči Vrtića, od 1. srpnja 2019. godine, Upravno vijeće DV Golubica na sjednici održanoj 15. srpnja 2019. donijelo Odluku o primanju jedne odgojiteljice djece rane i predškolske dobi na određeno vrijeme, puno radno vrijeme.

Odabrana kandidatkinja udovoljava svim uvjetima natječaja.

Zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u natječajnom postupku.

S poštovanjem,
                                                                                                        Ravnateljica

 

                                                                                       

Dostaviti:
     1. Mrežna stranica http://benediktinke-zadar.com
     2. Oglasna ploča Vrtića
     3. Arhiva, ovdje