Dječji vrtić Golubica

OBAVIJEST kandidatima sudionicima natječaja

Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
Zadar

KLASA: 112-01/23-04/01
URBROJ: 2198-1-111-23-01
Zadar, 12. svibnja 2023. godine

 

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 05/22) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, Upravno vijeće dječjeg vrtića Golubica donosi

 

OBAVIJEST
kandidatima sudionicima natječaja

 

Obavještavamo Vas da je nakon provedenog natječajnog postupka, po natječaju objavljenom na mrežnim stranicama HZZa, mrežnoj stranici https://benediktinke-zadar.com i oglasnoj ploči Vrtića, od 26. travnja 2023. godine, Upravno vijeće DV Golubica donijelo Odluku o zaposlenju  kuharice na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno.

Odabrana kandidatkinja udovoljava uvjetima natječaja.

Zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u natječajnom postupku.

S poštovanjem,
                                                                           
                                                                                                                                                                         Ravnateljica

 

Dostaviti:
1. Mrežna stranica https://benediktinke-zadar.com
2. Oglasna ploča Vrtića
3. Arhiva, ovdje