Dječji vrtić Golubica

OBAVIJEST kandidatima sudionicima natječaja

Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
Zadar

KLASA: 112-01/23-04/02
URBROJ: 2198-1-111-23-01
Zadar, 31. kolovoza 2023. godine


Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 05/22) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, Upravno vijeće dječjeg vrtića Golubica donosi

OBAVIJEST
kandidatima sudionicima natječaja


Obavještavamo Vas da je nakon provedenog natječajnog postupka, po natječaju objavljenom na mrežnim stranicama HZZa, mrežnoj stranici https://benediktinke-zadar.com i oglasnoj ploči Vrtića, od 16. kolovoza 2023. godine, Upravno vijeće DV Golubica donijelo Odluku o zaposlenju odgojiteljice djece predškolske dobi na određeno puno radno vrijeme, do kraja pedagoške godine.


Odabrana kandidatkinja udovoljava svim uvjetima natječaja.

Zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u natječajnom postupku.

S poštovanjem,

                                                                                                                                              Ravnateljica

 

Dostaviti:
       1. Mrežna stranica http://benediktinke-zadar.com
       2. Oglasna ploča Vrtića
       3. Arhiva, ovdje