Dječji vrtić Golubica

OBAVIJEST kandidatima sudionicima natječaja

Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
Zadar

KLASA: 112-01/24-04/01
URBROJ: 2198-1-111-24-01
Zadar, 22. travnja 2024. godine

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, Upravno vijeće dječjeg vrtića Golubica donosi

OBAVIJEST
kandidatima sudionicima natječaja
 

Obavještavamo Vas da je nakon provedenog natječajnog postupka, po natječaju objavljenom na mrežnim stranicama HZZa, mrežnoj stranici https://benediktinke-zadar.com i oglasnoj ploči Vrtića, od 05. travnja 2024. godine, Upravno vijeće DV Golubica donijelo Odluku o zaposlenju odgojiteljice djece predškolske dobi na određeno puno radno vrijeme, do kraja pedagoške godine.

Odabrana kandidatkinja udovoljava svim uvjetima natječaja.

Zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u natječajnom postupku.

S poštovanjem,
                                                                                  Ravnateljica

Dostaviti:
1. Mrežna stranica http://benediktinke-zadar.com
2. Oglasna ploča Vrtića
3. Arhiva, ovdje