Dječji vrtić Golubica

OBAVIJEST kandidatima sudionicima natječaja

Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
Zadar

KLASA: 112-01/20-04/01
URBROJ: 2198/01-57-20-01

Zadar, 28. veljače 2020. godine

 

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, Upravno vijeće dječjeg vrtića Golubica donosi

 

OBAVIJEST
kandidatima sudionicima natječaja

 

Obavještavamo Vas da je nakon provedenog natječajnog postupka, po natječaju objavljenom na mrežnim stranicama HZZa, mrežnoj stranici http://benediktinke-zadar.com i oglasnoj ploči Vrtića, od 14. veljače 2020. godine, Upravno vijeće DV Golubica na sjednici održanoj 28. veljače 2020. donijelo Odluku o primanju dviju odgojiteljica djece rane i predškolske dobi na određeno vrijeme, puno radno vrijeme.

Odabrane kandidatkinje udovoljavaju svim uvjetima natječaja.

Zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u natječajnom postupku.

S poštovanjem,

Ravnateljica

Dostaviti:

1. Mrežna stranica http://benediktinke-zadar.com
2. Oglasna ploča Vrtića
3. Arhiva, ovdje