Dječji vrtić Golubica

OBAVIJEST kandidatima sudionicima natječaja

Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
Zadar

 

KLASA: 112-01/20-04/02
URBROJ: 2198/01-57-20-01
Zadar, 4. studeni 2020. godine

 

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića Golubica, i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, Upravno vijeće dječjeg vrtića Golubica donosi:

 

OBAVIJEST
kandidatima sudionicima natječaja

 

Obavještavamo Vas da je nakon provedenog natječajnog postupka, po natječaju objavljenom na mrežnim stranicama HZZa, mrežnoj stranici https://benediktinke-zadar.com i oglasnoj ploči Vrtića, od 19. listopada 2020. godine, Upravno vijeće DV Golubica na sjednici održanoj 3. studenog 2020. donijelo Odluku o primanju u radni odnos spremačice na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme.

Odabrana kandidatkinja udovoljava svim uvjetima natječaja.

Zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u natječajnom postupku.

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ravnateljica

 

 Dostaviti:

1. Mrežna stranica https://benediktinke-zadar.com
2. Oglasna ploča Vrtića
3. Arhiva, ovdje