Dječji vrtić Golubica

OBAVIJEST kandidatima sudionicima natječaja

Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
Zadar

KLASA: 112-01/21-04/03
URBROJ: 2198/01-57-21-01
Zadar, 28. lipnja 2021. godine

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, Upravno vijeće dječjeg vrtića Golubica donosi

 

OBAVIJEST
kandidatima sudionicima natječaja

 

Obavještavamo Vas da je nakon provedenog natječajnog postupka, po natječaju objavljenom na mrežnim stranicama HZZa, mrežnoj stranici https://benediktinke-zadar.com i oglasnoj ploči Vrtića, od 16. lipnja 2021. godine, Upravno vijeće DV Golubica donijelo Odluku o zaposlenju  odgojiteljice djece rane i predškolske dobi na određeno puno radno vrijeme, do kraja pedagoške godine.

Odabrana kandidatkinja udovoljava svim uvjetima natječaja.

Zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u natječajnom postupku.

          S poštovanjem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ravnateljica

 

Dostaviti:

1. Mrežna stranica https://benediktinke-zadar.com
2. Oglasna ploča Vrtića
3. Arhiva, ovdje