ODLUKA o neizboru ravnatelja prema natječaju

ODLUKA o neizboru ravnatelja prema natječaju

DJEČJI VRTIĆ GOLUBICA
Madijevaca 8
23000 Zadar

Urbroj: 2198-01-57-355

U Zadru, 19. srpnja 2016. godine

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)  i čl. 46 Statuta dječjeg vrtića Golubica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica donosi

O D L U K U
o neizboru ravnatelja prema natječaju

U provedenom postupku za izbor ravnatelja prema natječaju objavljenom dana 01. srpnja 2016. g. na mrežnoj stranici i oglasnim pločama HZZ-a i Vrtića i na web stranici benediktinke-zadar.com, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 18. srpnja 2015. god. donosi:

- Odluku o  neizboru kandidata prijavljenih na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja, određeno, nepuno radno vrijeme.

Obrazloženje:

Zbog nemogućnosti realizacije natječaja donesena je navedena Odluka o neizboru kandidata prijavljenih na natječaj.
Ni jedan kandidat nije dobio dovoljan broj glasova članova Upravnog vijeća.
Upravno vijeće donijet će odluku o ponovnom raspisivanju natječaja na jednoj od svojih idućih sjednica.

Upravno vijeće
DV Golubica