Dječji vrtić Golubica

Body parts

U DV Golubici radionica engleskog jezika: Body parts

U dječjem vrtiću Golubica provodi se kraći program ranog učenja engleskog jezika za dvije mješovite skupine. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje naglašava važnost komunikacije na stranom jeziku kao jedne od ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

U okviru projekta „Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja “ odgojiteljice su održale radionicu na engleskom jeziku Body parts.

Cilj provedene radionice je poticanje razvoja temeljnih kompetencija za cjeloživotno obrazovanje te stvaranje pozitivnog odnosa i motivacije za daljnje učenje engleskog jezika.

Kroz aktivnosti  „Flashcards-body parts", potom igru „What is missing?“  i pjevanje pjesme s pokretima „Head Shoulders Knees & Toes“ potiče se razvoj osjetljivosti za strani jezik te razvijanje govornog izražavanja djece na stranom jeziku kao i usvajanje i proširivanje vokabulara.

U sklopu centara aktivnosti djeci su ponuđene radionice: Portrait; This is me; Body parts;  Train me; Roll a face; Memory; Complete boy and girl; Geometric body; Boy and girl. Potiče se djecu na stvaranje i osvještavanje strategija vlastitog učenja kao i motivira za daljnje istraživanje i komunikaciju na stranom jeziku.

Djeca u dobi od 5 i 6 godina u radionice ulaze kroz izradu svog lica u likovnom centru i izradu geometrijskog tijela u građevinskom centru, pomoću čavlića, pluto ploča i geometrijskih likova. Dok mlađa djeca u dobi od 3 i 4 godine pokazuju veći interes za aktivnosti u istraživačkom centru gdje se nalazi radionica slaganja lica pomoću dijelova od filca na čičak traci, kao i u građevinskom centru gdje pomoću kocki grade sliku dječaka i djevojčice.

Zainteresiranost djece i veselo ozračje odgojiteljicama su jedan od glavnih pokazatelja ostvarivanja dječjih dobrobiti. Pojedina djeca pokazuju zavidno znanje engleskog jezika i njegovu primjenu u svim provedenim aktivnostima te time potiču drugu djecu na učenje. Isto tako kroz spontanu igru, djeca koja imaju prethodno usvojeno znanje engleskog jezika, pokazali su se izvrsni modeli onoj djeci koja nemaju prethodno znanje.

Daljnjim planiranjem ranog učenja engleskog jezika težit će se ostvarivanju dva cilja a to su obogaćivanje djetetovih spoznaja i iskustava te senzibiliziranje djece za strani jezik. Da bi ostvarili navedeno pazit će se da se planira na djeci primjeren način kroz bogato i poticajno okruženje, kroz igru, druženje i suradnju u spontanoj interakciji sa odgojiteljima i drugom djecom.

 

Fotogalerija:

Body parts 1
Body parts 2
Body parts 3
Body parts 4
Body parts 5
Body parts 6