Grad Zadar

Crkva i samostan sv. Mihovila

Crkva i samostan sv. Mihovila

Pročeljem crkve sv. Mihovila dominira gotički portal, reljefno ukrašen, iz 14. stoljeća. U njezinoj jednobrodnoj unutrašnjosti nalazi se drveno oslikano polureljefno raspelo iz 13. stoljeća. U samostanu je smještena manja zbirka umjetnina.

 

Fotogalerija:

Crkva i samostan sv. Mihovila 01
Crkva i samostan sv. Mihovila 02
Crkva i samostan sv. Mihovila 03
Crkva i samostan sv. Mihovila 04