Grad Zadar

Crkva sv. Donata

Crkva sv. Donata

Simbol grada Zadra i najpoznatija monumentalna građevina u Hrvatskoj iz ranoga srednjeg vijeka (9. st.). Okrugla predromanička crkva koja se do 15. stoljeća nazivala crkva sv. Trojstva, a od tada nosi ime Sv. Donat, po biskupu koji ju je dao sagraditi. Prvi put crkva se spominje sredinom 10. stoljeća u spisima bizantskog cara Konstantina Porfirogeneta. Danas se njezin prostor zbog izvanrednih akustičnih karakteristika koristi za glazbene programe (Glazbene večeri u Sv. Donatu).

 

Fotogalerija:

Crkva sv. Donata
Crkva sv. Donata 02
Crkva sv. Donata 03
Crkva sv. Donata 04