Grad Zadar

Ostala baština

Ostala baština

Crkva Gospe od Zdravlja, crkva sv. Nedjeljice, crkva sv. Dominika ispovjedaoca, crkva sv. Tome apostola, crkva sv. Lovre mučenika, crkva sv. Nikole biskupa, crkva sv. Ilije (jedina zadarska pravoslavna crkva), kapela sv. Dimitrija, Narodni trg, Trg tri bunara, Trg pet bunara, Kneževa palača, palača Grisogono, Providurova palača, palače Nassis i Petrizio, Gradske zidine i mnoge druge znamenitosti.

Kontinuitet kulture javnog prostora očituje se i u najnovijim arhitektonskim projektima poput prvih morskih orgulja na svijetu.
Morske orgulje smještene su u blizini novog pristaništa za kruzere u sklopu zadarske rive te su prepoznatljive kao posebno oblikovana obala u nekoliko redova stuba koje se spuštaju prema moru. Stube se protežu na sedamdesetak metara obale, ispod kojih je, na razini najniže oseke mora, okomito na obalu ugrađeno 35 cijevi različitih dužina, promjera i nagiba, koje se koso uzdižu do obalnog popločenja i završavaju u kanalu (servisnom hodniku). Tu se na cijevima nalaze labiumi, zviždaljke koje sviraju sedam akorda od pet tonova. Iznad kanala su perforirane kamene stube kroz koje izlazi zvuk, morem potisnuti zrak.
Ovo je mjesto spoja ljudskih ideja i vještina s energijom mora, valova, osekom i plimom, mjesto za relaksaciju, razmišljanje i razgovor uz neprekidni koncert mističnih tonova „orkestra Prirode”.

Morske orgulje izvedene su po projektu arhitekta Nikole Bašića uz pomoć niza stručnjaka: konzultant za hidrauliku mora bio je prof. Vladimir Andročec sa zagrebačkoga Građevinskog fakulteta, cijevi je izveo Goran Ježina iz Murtera, poznata umjetnička radionica za izradu orgulja Heferer iz Zagreba za svaku je cijev izradila 35 labiuma, a njihovo glazbeno ugađanje obavio je prof. Ivica Stamać iz Zagreba.

 

Fotogalerija:

Morske orgulje
Pozdrav suncu
Trg pet bunara
Zadar u smiraj dana
Kapetanova kula
Narodni trg
Crkva Gospe od Zdravlja
Kapela sv. Dimitrija
Kopnena vrata