Dječji vrtić Golubica

Javna objava upisa djece u dječji vrtić Golubica za pedagošku godinu 2015./2016.

Na temelju članka 1. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Golubica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica, objavljuje:   JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ GOLUBICA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016.    Zahtjevi za upis primat će se od 4. svibnja 2014. god. do...

više...
 

Javna objava upisa djece u dječji vrtić Golubica za pedagošku godinu 2014./2015.

Na temelju članka 1. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Golubica”, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Golubica”, objavljuje:   JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ GOLUBICA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014./2015.   Zahtjevi za upis primat će se od 5. svibnja 2014. god. do...

više...