Dječji vrtić Golubica

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje

DJEČJI VRTIĆ GOLUBICA Madijevaca 8 Zadar Urbroj: 2198-1-57-479 U Zadru, 29. kolovoz 2017. godine   Na temelju članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje: NATJEČAJ za stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa za odgojitelja – pripravnika -  1...

više...
 

O D L U K U o izboru i imenovanju ravnateljice

DJEČJI VRTIĆ  GOLUBICA Madijevaca 8 23000 Zadar Ur br.: 2198-1-57-474-1 U Zadru, 13. srpnja 2017. godine   Na temelju članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 34. stavka 1. točke 24. Statuta Dječjeg vrtića Golubica, a na prijedlog Upravnog vijeća...

više...
 

O D L U K U o izboru radnika prema natječaju

DJEČJI VRTIĆ  GOLUBICA Madijevaca 8 23000 Zadar Ur. broj: 2198-01-57-471 U Zadru, 13. srpnja 2017. godine Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica donosi O D L U K U o izboru radnika prema...

više...
 

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja

Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar   Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje:   N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Golubica (m/ž)            Za...

više...
 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa - spremačica

Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o stručnoj spremi stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), Dječji vrtić Golubica, Zadar  raspisuje: NATJEČAJ za zasnivanje radnog...

više...
 

Javna objava upisa djece u dječji vrtić Golubica za pedagošku godinu 2017./2018.

Na temelju članka 1. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Golubica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica, objavljuje   JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ GOLUBICA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018.             Zahtjevi za upis...

više...
 

O D L U K A o izboru radnika prema natječaju

DJEČJI VRTIĆ  GOLUBICA Madijevaca 8 23000 Zadar Ur. broj: 2198-01-57-428 U Zadru, 20. travnja 2017. godine Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica donosi O D L U K U o izboru radnika prema...

više...
 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

DJEČJI VRTIĆ GOLUBICA Madijevaca 8 23000 ZADAR Urbroj: 2198-01-57-420 U Zadru, 06. travnja 2017. godine Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o stručnoj spremi stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), Dječji vrtić...

više...
 

O D L U K A o izboru radnika prema natječaju

DJEČJI VRTIĆ  GOLUBICA Madijevaca 8 23000 Zadar Ur. broj: 2198-01-57-404 U Zadru, 23. prosinca 2016. godine Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica donosi O D L U K U o izboru radnika prema...

više...
 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

DJEČJI VRTIĆ GOLUBICA Madijevaca 8 23000 ZADAR Ur. broj: 2198-01-57-399 U Zadru, 09. prosinca 2016. godine Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o stručnoj spremi stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), Dječji vrtić...

više...