Dječji vrtić Golubica

O D L U K U o izboru radnika prema natječaju

DJEČJI VRTIĆ  GOLUBICA Madijevaca 8 23000 Zadar Klasa: 112-01/18-01/23 Urbroj: 2198-01-57-18-01 Zadar, 30. studenog 2018. godine Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, Upravno vijeće dječjeg vrtića Golubica donosi   O D L...

više...
 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar KLASA: 112-01/18-01/22 URBROJ: 2198-01-57-18-01 U Zadru, 16. studenog 2018. god.   NATJEČAJ Natječaj za puno određeno radno vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta – odgojitelj/ica rane i predškolske dobi jedan (1) izvršitelj/ica, natječaj za nepuno neodređeno radno...

više...
 

O D L U K U o izboru i imenovanju ravnateljice

DJEČJI VRTIĆ  GOLUBICA Madijevaca 8 23000 Zadar KLASA: 112-01/18-01/12 URBROJ: 2198-1-57-18-01 Zadar, 17. srpnja 2018. godine   Na temelju članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 34. stavka 1. točke 24. Statuta Dječjeg vrtića Golubica, a na prijedlog...

više...
 

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja

Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje: N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Golubica (m/ž) na pola radnog vremena          ...

više...
 

Zahtjev za upis u dječji vrtić Golubica

Molimo popunite zahtjev za upis (u nastavku) i zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom donesite osobno u vrtić! Dječji vrtić Golubica, Madijevaca 8, 23000 Zadar, Hrvatska

više...
 

O D L U K U o izboru radnika prema natječaju

DJEČJI VRTIĆ GOLUBICA Madijevaca 8 23000 Zadar Klasa: 112-01/18-01/07 Urbroj: 2198-01-57-18-01 Zadar, 02. ožujka 2018. godine   Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravno vijeće dječjeg vrtića Golubica donosi O D L U K...

više...
 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa - spremačica

Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar Klasa: 112-01/18-01/06 Urbroj: 2198-01-57-18-01 U Zadru 19. veljače 2018. godine   Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/97 i 94/13); u daljnjem tekstu Zakon, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje   NATJEČAJ za zasnivanje radnog...

više...
 

O D L U K U o izboru radnika prema natječaju

DJEČJI VRTIĆ  GOLUBICA Madijevaca 8 23000 Zadar Ur. broj: 2198-01-57-539 U Zadru, 11. prosinca 2017. godine Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravno vijeće dječjeg vrtića Golubica donosi O D L U K U o izboru radnika prema...

više...
 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa-odgojitelja/ice

Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar Ur. br.: 2198-01-57-515 U Zadru, 27. studenog 2017. god.   Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje:   NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću Golubica za radno...

više...
 

O D L U K U o izboru radnika prema natječaju

DJEČJI VRTIĆ  GOLUBICA Madijevaca 8 23000 Zadar Ur. broj: 2198-01-57-491 U Zadru, 11. rujna 2017. godine Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravno vijeće dječjeg vrtića Golubica donosi O D L U K U o izboru radnika prema...

više...