Dječji vrtić Golubica

O B A V I J E S T kandidatima sudionicima natječaja

Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 Zadar KLASA: 112-01/19-01/31 URBROJ: 2198-1-57-19-01 Zadar, 16. srpnja 2019. godine              Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, Upravno vijeće dječjeg...

više...
 

Natječaj za puno određeno radno vrijeme do povratka djelatnice s neplaćenog dopusta – odgojitelj/ica

Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar KLASA: 112-01/19-01/29 URBROJ: 2198-01-57-19-01 Zadar, 01. srpnja 2019. god.   NATJEČAJ Natječaj za puno određeno radno vrijeme, do povratka djelatnice s neplaćenog dopusta – odgojitelj/ica predškolske djece jedan (1) izvršitelj/ica   Na temelju članka 26. Zakona o...

više...
 

Mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditeljaviše...
 

O B A V I J E S T kandidatima sudionicima natječaja

Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 Zadar KLASA: 112-01/19-01/18 URBROJ: 2198-1-57-19-01 Zadar, 26. ožujka 2019. godina Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravno vijeće dječjeg vrtića Golubica donosi   OBAVIJEST...

više...
 

O B A V I J E S T kandidatima sudionicima natječaja

Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 Zadar KLASA: 112-01/19-01/16 URBROJ: 2198-1-57-19-01 Zadar, 26. ožujka 2019. godina   Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravno vijeće dječjeg vrtića Golubica donosi   OBAVIJEST...

više...
 

O D L U K U o izboru radnika prema natječaju

DJEČJI VRTIĆ GOLUBICA Madijevaca 8 23000 Zadar KLASA: 112-01/19-01/15 URBROJ: 2198-01-57-19-01 Zadar, 26. ožujka 2019. godine   Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravno vijeće dječjeg vrtića Golubica donosi   O D L...

više...
 

NATJEČAJ, odgojitelj/ica u okviru projekta Mreža ZaDar

Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar KLASA: 112-01/19-01/12 URBROJ: 2198-01-57-19-01 U Zadru, 14. ožujka 2019. god.   NATJEČAJ Natječaj za nepuno određeno radno vrijeme, u okviru projekta Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja koji se financira iz ESF-a -odgojitelj/ica rane i predškolske...

više...
 

NATJEČAJ, spremačica vrtića

Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar Klasa: 112-01/19-01/11 Urbroj: 2198-01-57-19-01 U Zadru 08. ožujka 2019. godine   Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/97 i 94/13); u daljnjem tekstu Zakon, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje   NATJEČAJ za zasnivanje radnog...

više...
 

NATJEČAJ, odgojitelj/ica u okviru projekta Mreža ZaDar

Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar KLASA: 112-01/19-01/11 URBROJ: 2198-01-57-19-01 U Zadru, 08.ožujka 2019. god.   NATJEČAJ Natječaj za nepuno određeno radno vrijeme, u okviru projekta Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja koji se financira iz ESF-a -odgojitelj/ica rane i predškolske dobi...

više...
 

O D L U K U o izboru radnika prema natječaju

DJEČJI VRTIĆ  GOLUBICA Madijevaca 8 23000 Zadar Klasa: 112-01/19-01/05 Urbroj: 2198-1-57-19-01 Zadar, 06. veljače 2019. godine Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravno vijeće dječjeg vrtića Golubica donosi   O D...

više...